ביומימיקרי

כשמפתחים על פי תורת הביומימיקרי, יש להבין לעומקם את היתרונות הגלומים בייצור חומרים במערכות בטבע. להלן שבעה יתרונות המאפיינים את הייצור במערכת האקולוגית. מובן שלא כל המערכות הטבעיות פועלות לפי כל שבעת היתרונות.

  • בטבע יש שימוש במקורות מתחדשים ונקיים של חומר ואנרגיה.
  • בטבע יש שימוש יעיל וחסכני במשאבי מים, חומר ואנרגיה.
  • בטבע תהליכי הייצור מחזוריים - הפסולת של האחד היא המשאב של האחר.
  • תהליכי הייצור בטבע נטולי תוצרי לוואי רעילים.
  • המבנים בטבע בעלי תפקיד.
  • הטבע מעדיף מקומיות.
  • בטבע קיים מגוון המאפשר שימוש אופטימלי במשאבים.

הנחת המוצא של מחקר ופיתוח באמצעות ביומימיקרי היא שפיתוח וייצור תעשייתיים על פי כל אחד מהיתרונות המאפיינים את התהליך הטבעי, או כמה מהם יחדיו, יוביל לפתרון אקולוגי יותר.

© דף הבית | צור קשר | כל הזכויות שמורות לארגון הביומימיקרי הישראלי