ביומימיקרי

תחום הביומימיקרי גדל במהירות גם באקדמיה וגם בתעשייה. ניתן לראות גידול מהיר במספר המחקרים ובמספר הפטנטים מבוססי ביומימיקרי. ביומימיקרי נזכר בספרות גם בהקשרים של biomimetic, biomimesis, bionics, biognosis ו- bioinspiration. חוקרים עושים מאמצים לזהות את העקרונות האחראים לקיימות בטבע ולתרגם אותם למושגים בעלי משמעות יישומית. לאור העלייה בדרישה לפיתוחים מבוססי ביומימיקרי, קבוצות מחקר שונות עובדות על פיתוחה של מסגרת עבודה אנליטית לפיתוח באמצעות ביומימיקרי.

מתודולוגיית פיתוח באמצעות ביומימיקרי מתבססת על ההנחה כי הטבע כבר פתר את מרבית הבעיות שעמן מתמודד האדם. לעתים, חקר אורגניזם על ידי ביולוגים או בוטנאים מוביל לגילוי תופעה מעניינת אשר בהמשך נמצאים לה יישומים טכנולוגיים. גישת פיתוח זו היא גישה מבוססת אורגניזם. דוגמה לפיתוח מבוסס אורגניזם הוא צמח הלוטוס המכיל מנגנון מבני של ניקוי עצמי. מנגנון זה נחקר ויושם בפיתוח צבעים ומשטחים המנקים את עצמם. קיימת גם גישת פיתוח מבוססת מכניזם. מהנדסים נתקלים בבעיה הנדסית ופונים לחפש פתרון ביולוגי. דוגמה לכך היא הדבק שפותח בהשראת מנגנון ההיצמדות של רגלי השממית. רגל השממית נחקרה בתקווה לקבל השראה לפיתוח מנגנון היצמדות חדש, חזק וניתן להסרה.

השראה מהטבע יכולה לבוא לידי ביטוי בקבלת רעיונות לתוכן, לפתרון מבני פונקציונלי, לפתרון תהליכי ולפתרון מערכתי.

© דף הבית | צור קשר | כל הזכויות שמורות לארגון הביומימיקרי הישראלי